• +381 (0) 29 222 801
  • info@etemtrade.com
  • Rr. Rruga e Tranzitit P:20000
  • Rr. Kukësi Prizren Zhur P:20000

Rreth Nesh

Rreth Nesh

Ndërrmarja prodhuese e elementeve të betonit "Etem Trade" shpk, është themeluar në vitin 1974 në fshatin Zhur, ka kaluar nëpër faza të ndryshme të prodhimit,në fillim ka punuar në kushtet shumë të vështira- në formën manuale të punës, pastaj me një punë relativisht të mekanizuar, e deri tek proceset të përparuara dhe të avansuara që posedon sot. Sot, Etem Trade shpk, disponon me repartin e I-rë në lagjen Bajram Curri të Prizrenit Rr.Prizren-Zhur, si dhe reparti i II-të drejtimi për autostradë.

Firma"Etem Trade"shpk, posedon një asortiman të gjërë prodhimesh, siq janë:
-Beton i gatshëm i cilësisë së lartë;
-Blloqe betoni të dimenzioneve të ndryshme;
-Pllaka për oborre, trotoare, rrugë të formave të ndryshme etj.;
-Anësoret betoni të formave të ndryshme;
-Blloqe dekorative-zbukuruese;
Përpunimi i zhavorit-gurit të thyer, të gjitha fraksionet;

Gjithashtu firma"Etem Trade"shpk, posedon një teknologji dhe një ekip profesional të specializuar për montimin e këtyre prodhimeve.

Që nga

1974

Etem Trade

company

Që nga themelimi i firmës "Etem Trade", misioni i saj ishte që t'i mbetet besnik në shërbimet e saja që ofron.

Misioni

Rritja e vazhdueshme e kërkesave të tregut, ka bërë që firma jonë të mos ndalet së punuari në asnjë moment, dhe të punojë në drejtim të avansimit të teknologjive më të reja të kësaj lëmie, për ngritjen e standardit Evropian të produkteve tona, për të bërë konkuruese, dhe në këtë mënyrë të çmojmë klinentelën tonë që na ka besuar.

Visioni