• +381 (0) 29 222 801
  • info@etemtrade.com
  • Rr. Rruga e Tranzitit P:20000
  • Rr. Kukësi Prizren Zhur P:20000

EtemTrade

EtemTrade

Beton dhe më Shumë...

EtemTrade

EtemTrade

Beton dhe më Shumë...

Rreth Nesh

Ndërrmarja prodhuese e elementeve të betonit "Etem Trade" shpk, është themeluar në vitin 1974 në fshatin Zhur, ka kaluar nëpër faza të ndryshme të prodhimit,në fillim ka punuar në kushtet shumë të vështira- në formën manuale të punës, pastaj me një punë relativisht të mekanizuar, e deri tek proceset të përparuara dhe të avansuara që posedon sot. Sot, Etem Trade shpk, disponon me repartin e I-rë në lagjen Bajram Curri të Prizrenit Rr.Prizren-Zhur, si dhe reparti i II-të drejtimi për autostradë.

lexo më shumë

Që nga

1974
Produktet
Galeria